Profil spoločnosti

Realitná spoločnosť A B reality s.r.o. sa zaoberá kúpou a predajom nehnuteľností (rodinných domov, bytov, chalúp, chát, podnikateľských objektov, pozemkov), poskytuje kompletné poradenstvo v oblasti predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Súčasne vykonávame kompletný právny servis ku každému obchodnému prípadu.

A B reality s.r.o. v spolupráci so zmluvnými partnermi zabezpečuje profesionálne finančné poradenstvo, stavebné a rekonštrukčné práce, projekčné a geodetické práce ako aj projekty pre záhradnú architektúru.

Jednou z aktivít našej spoločnosti je vyhľadávanie nových lokalít pre konkrétne investičné zámery tuzemských a zahraničných klientov.

Kladieme dôraz na seriózny a profesionálny prístup tak, aby sme klientovi priniesli čo najvýhodnejšie riešenie a zároveň rešpektovali jeho priority.Volíme individuálny prístup ku každému klientovi. Uprednostňujeme osobný kontakt, ktorý je predpokladom úspešného hľadania optimálneho riešenia. O každej ponúkanej nehnuteľnosti poskytujeme pravdivé a objektívne informácie, čo považujeme za prioritu našej činnosti.

Naším prvoradým cieľom je maximálna spokojnosť klientov s poskytovanými službami.

Služby

Pri kúpe, predaji a prenájme alebo pri záujme o kúpu vašej nehnuteľnosti pre Vás zabezpečíme:

 • spracovanie kompletných informácií o ponúknutej nehnuteľnosti
 • obhliadku nehnuteľnosti, odborné posúdenie a jej fotodokumentáciu
 • zaradenie Vašej nehnuteľnosti do našej databázy a jej inzerovanie v elektronických a tlačových médiách
 • obchodné stretnutia a rokovania s cieľom dosiahnuť obojstranne výhodné dohody
 • zaobstaranie aktuálneho výpisu z LV
 • potvrdenie o veku nehnuteľnosti
 • zaobstaranie fotokópie snímky z katastrálnej mapy
 • vypracovanie znaleckých posudkov
 • vypracovanie kúpnych, zámenných, darovacích príp. nájomných zmlúv
 • vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a jeho podanie na príslušný katastrálny úrad
 • overenie potrebných listín na notárskom úrade, úhradu štandardných notárskych poplatkov
 • bankový depozit a dohľad nad finančným vyrovnaním
 • vypracovanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti
 • cielené vyhľadávanie nehnuteľnosti podľa požiadaviek klienta
 • po vyhľadaní požadovanej nehnuteľnosti zabezpečíme kompletný právny servis nutný k úspešnému uzavretiu obchodného prípadu
 • kvalitné finančné poradenstvo a prefinancovanie Vašej nehnuteľnosti vrátane jej poistenia zabezpečíme v spolupráci s našimi partnermi viď.: Financovanie nehnuteľnosti
 • pre záujemcov o výstavbu a rekonštrukciu sprostredkujeme zrealizovanie stavebných a rekonštrukčných prác naším partnerom viď.: Stavebná činnosť
Iné služby pre klienta viď.: www stránky a partneri
 • kompletný právny servis advokátskou kanceláriou, poradenstvo a zastupovanie v dedičskom konaní, alebo pri majetkovom vysporiadaní, majetkových sporoch a pod.
 • konzultácie a poradenstvo s architektom, prípadne bytovým a záhradným architektom
 • sprostredkovanie sťahovania
 • statické posudky nehnuteľností
 • geodetické služby
 • znalecké posudky

Hore


Rýchle hľadanie!

ID:

Cena:

Od:

Do:

Kontakt

Sídlo firmy:

A B reality s.r.o.
Hviezdoslavova 86
903 01 Senec

tel.: + 421-2-45927437
fax.: + 421-2-45927437

mobil. tel.:
+ 421-905 292 836

e-mail: info@abreality.sk
http: www.abreality.sk